Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

TISZTELT SZÜLŐ!

Tájékoztatjuk, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az ehhez kapcsolódó 15/1998. (IV.30) NM végrehajtási rendelet értelmében a Szentesi Családsegítő Központ (6600 Szentes, Ady Endre u. 10.) biztosítja az

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet

Szentes járás területén működő minden köznevelési intézményben, így a Terney Béla Kollégiumban is. E szolgáltatás legfőbb feladata, segíteni a gyermek, a tanuló beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségének teljesítését, az azt akadályozó tényezők feltárását, a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének kiszűrését. Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint az intézmény vezetésével szoros együttműködésben végzi feladatait. Ennek során a gyermek, szülő vagy pedagógus megkeresésére egyéni beszélgetést, tanácsadást folytat, csoportfoglalkozásokat szervez, illetve bevonódik az iskolai prevenciós programok szervezésébe, lebonyolításába.

Az intézményben Szarvady Lenke és Németné Székely Szilvia látja el ezen feladatokat.

Fogadóórája az iskolában:

kedden: 15.00-16.00 (Németné Székely Szilvia)

csütörtökön: 15.00-16.00 (Szarvady Lenke)

Gál Antal

Családsegítő Központ igazgató

László Gyöngyi

Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető