Alapítvány

tbkollegium

A kollégium vezetése létrehozta 1991-ben az intézmény INVOKÁCIÓ (Segítségül Hívás) alapítványát, melynek törzstőkéjét adományokból gyarapítjuk.

Az Alapítvány célja:

  • A kiemelkedően tehetséges és szorgalmas, kifogástalan magatartású és hátrányos szociális helyzetű tanulók támogatása.
  • A kollégium otthonosságát biztosító tárgyi feltételek bővítése, javítása.

Az Alapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár kapcsolódhat a cél megvalósításához, aki egyetért az Alapítvány célkitűzéseivel.
A kuratórium évente dönt a támogatás odaítéléséről, ami egy félévig fedezi az érintettek kollégiumi díját.

A diákokat és szüleiket levélben tájékoztatjuk a támogatás odaítéléséről.

Mindezek mellet az Alapítvány támogatja a kollégiumi programokat, rendezvényeket is és egyes szakköröket is.

Nagy segítséget jelentenek számunkra a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból összegyűlő összegek, melyet az Alapítvány a kollégisták javára fordít.

Adószámunk: 18459186-1-06

Az Alapítvány számlaszáma: 11735043-20007133
A csatlakozni kívánók erre a számlára teljesíthetik befizetéseiket.