Munkatársak

teacher free

A tantestület tagjai

  Beosztás Végzettség Szakképzettség
Kertész Ildikó igazgató egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, tanító, szakvizsgázott közoktatási vezető
Dávid Ferenc igazgatóhelyettes főiskola kollégiumi nevelőtanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
Bujtás Péter kollégiumi nevelőtanár főiskola német szakos nyelvtanár,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
Cseh-Lakos Ilona Viktória kollégiumi nevelőtanár egyetem református vallástanár, teológus
Deák András kollégiumi nevelőtanár egyetem okleveles kollégiumi nevelőtanár,
és tanító
Jánvári Attila kollégiumi nevelőtanár egyetem műszaki tanár
Király Gyöngyi kollégiumi nevelőtanár egyetem matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár
Nemcsényi-Horváth Gabriella kollégiumi nevelőtanár egyetem történelem szakos tanár, hittanár, okleveles etikatanár (erkölcstanár)
Róth Ilona kollégiumi nevelőtanár egyetem magyar szakos általános iskolai tanár, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár, szakvizsgázott pedagógus nyelv- és beszédfejlesztés területen
Ujszászi Gabriella kollégiumi nevelőtanár egyetem német nyelvtanár és földrajz szakos tanár
Virág Olga kollégiumi nevelőtanár egyetem magyar nyelv- és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

woman_assistant_free

A nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

Név Beosztás
Ágoston Erika kollégiumi titkár
Biró Sámuel Tamás rendszergazda
Kisné Kulcsár Erika pedagógiai asszisztens

repairman free  

Technikai dolgozók

Név  Beosztás
Ragácsné Nemes Andrea portás
Farsang Imre portás
Forrai Gábor portás
Demeter Erika takarítónő
Gráczerné Kövér-Kis Erika takarítónő
Magyar Krisztina takarítónő
Szabóné Udvarhelyi Anna takarítónő
Kizur János udvaros – karbantartó
Szarvas Róbert karbantartó