Történet

kollégium1946-ban kezdték meg a városkörnyéki fiatalok számára az első diákotthoni közösség szervezését. Erre az időszakra a Népi Kollégiumok (NÉKOSZ) mozgalma jellemző. 1949-ben Szentesen feloszlatták a NÉKOSZ-t. A szülők kérelmezése és sürgetése miatt alakult meg a diákotthoni ellátás először a lányok, majd 1954-ben a fiúk számára is. Erre azért volt szükség, mert a gimnázium mellett új középiskolát, a Közgazdasági Szakközépiskolát hozták létre. Mindkét diákotthonban szükségállapot uralkodott: A lakószobák zsúfoltak voltak, az emeletes ágyaktól, székektől, asztaloktól mozdulni is alig lehetett.

Az ’50-es évek végére felszámolták mindkét kollégiumban a szükségállapotokat: hálókat alakítottak ki, tanuló szobákat, klubhelyiséget, pihenőket hoztak létre.

1960-ban a lánykollégium felvette a Vámos Ilona nevet. A diákok zöme a Horváth Mihály Gimnáziumból, illetve a Közgazdasági Szakközépiskolából került ki (100 fő, 50-50 százalék). 1964-ben a Kossuth tér 5 sz. alatt 110 fős diákotthonba költöznek a diákok. Ekkor indul el az oktatás az Ipari Szakközépiskolában 5 megyéből felvett tanulókkal; az arány 90 százalékra változott. 1967-ben a fiúkollégium felvette a „Március 21 ” nevet.
Míg a két kollégium külön épületben működött, izgalmas esemény volt az egymás rendezvényein való részvétel. Ilyen voltak a „Kollégiumi Napok”, melyek egyben kulturális és sport rendezvények is voltak. Ezt követően az Ipari Szakközépiskola tornaterme nyújtott átmeneti szállást közel egy évig.

1976 jelentős dátum: a két kollégium diákjai egy új, 304 férőhelyes épületbe költöztek. Az összeköltözéskor megmaradt a „Március 21” Középiskolai Kollégium elnevezés. 1978-ban a lakóépület melletti konyha és ebédlő is elkészült.

A kollégium jelenlegi épülete 1976-ban készült el, 304 férőhellyel. Az épület másik két oktatási intézmény közé épült, sűrűn lakott lakótelepen. A ’80-as évek végén kialakult válságfolyamat a kollégium életét is befolyásolta. A ’90-es évek elején – a rendszerváltás alatt és után – a kollégiumok szerepe, feladata is megváltozott, puszta létünk is veszélybe került. Valahányszor az oktatási törvény vitája napirendre került, a kollégiumokról nem esett szó.

A világ változásait a kollégium elnevezései is tükrözik. A leány- és fiúkollégium egy épületbe költözésekor megmaradt a „MÁRCIUS 21 KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM” elnevezés. 1991-1994 között, – a rendszerváltás éveiben – csak „KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM” voltunk. 1994-ben Terney Béláról, a Gimnázium volt művészettörténet tanáráról nevezte el a tantestület a kollégiumot „TERNEY BÉLA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM”-nak.

2005-től a kollégium épületében működik a Pedagógiai Szakszolgálat is; 2007-ben egyesült a középiskolai és az általános iskolai kollégium, s immár alsó- és felsőtagozatos, valamint középiskolás diákok is a Terney Béla Kollégium lakói.

A kollégium épületében egy több ezer kötetes könyvtár áll a diákok és a felnőttek rendelkezésére. A minden igényt kielégítő könyvállomány mellett videokazetták kölcsönzésére is lehetőség van.

A fiú- és lány szinten egy-egy kondicionáló terem nyújt lehetőséget a testmozgásra. A stúdió működését a diákok biztosítják műsorok szerkesztésével. A kollégium udvara is lehetőséget nyújt a pihenésre, rendezvények megtartására, tábortűz melletti éneklésre és az épület klubjában is van lehetőség filmnézésre, beszélgetésre. Az otthonosan kialakított lakószintek és a szobák, felújított vizesblokkokkal barátságos és igényes elhelyezést biztosítanak a kollégiumban lakó diákok számára.